top of page

En beskrivning av Reiki

Uppdaterat: 8 apr.

Reiki är det japanska ordet för "universell livskraftsenergi". När man delar upp ordet i "Rei" och "Ki" så översätter det japanska alfabetet Rei till att betyda universell, transcendental, andlig, mystisk kraft, essens. Ki beskrivs som den vitala livskraftsenergin, mycket lik Chi i den kinesiska akupunkturen, Ljuset för kristna, och bioplasmaenergin för ryska forskare.


Vi har alla tillgång till reikienergi (universell livsenergi) eftersom vi föds med den. Vad som skiljer reiki från andra healingmetoder är själva initieringsprocessen som eleven får genomgå i de olika reikiklasserna. Vem som helst kan lägga sina händer på någon annan och skynda på en healing process genom att överföra magnetisk energi. En person som blivit initierad av reiki har emellertid varit igenom en mycket gammal teknik för att fininställa den fysiska och eteriska kroppen till en högre vibrationsnivå. Dessutom har några energicentrum, också kända som chakran, öppnats upp för att möjliggöra för personen att kanalisera ökade mängder av livskraftsenergi.


Reiki sänds aldrig, den dras genom kanalen. Till exempel: Om jag lägger mina händer på dig i en behandling kommer du dra till dig den mängd energi som din kropp behöver, vilken del det än gäller. Jag blir aldrig tömd av processen, eftersom jag också får en behandling när jag ger en behandling. Energin kommer in genom mitt kronchakra och passerar de övre chakrana till mitt hjärta och solar plexus. Resten passerar sedan genom mina armar och händer till din kropp. På så sätt blir jag aldrig tömd av processen eftersom en viss mängd energi lagras i mig. Emellertid tar du samtidigt inte in något av mina negativa energier eller blockeringar eftersom reikin passerar genom en renad kanal i min kropp, som öppnades under initieringarna.


Reiki är inte någon religion eftersom den inte bygger på någon trosbekännelse eller doktrin. Det är en mycket gammal vetenskap som varit bortglömd under tusentals år ända tills dr Usui återupptäckte denna urgamla teknik, undangömd i de tibetanska skrifterna. Forskare i Standford kan med känsliga instrument mäta det energiflöde som kommer in i kroppen. De fastslår att reikienergin kommer in i healern genom huvudets översta del (kronchakrat) och tar sig ut genom händerna. Energiströmmarna kommer från norr, såvida vi inte befinner oss söder om ekvatorn, då kommer de från söder. När energin väl är aktiverad verkar den flöda i en motsols spiralrörelse, mycket lik den dubbla spiralen i DNA.


Det finns nu bevis som mycket klart visar att det verkligen existerar en finpartiklig energiström, att något släpper på det kroppsliga planet när blockeringar försvinner. Resultaten ser olika ut för olika behandlingar eftersom mycket beror på den som får behandlingen. Varje person drar ner den exakta mängd livsenergi som hen behöver för att kunna släppa, aktivera, eller transformera energin i den fysiska och eteriska kroppen. Reikin kan inte bara på ett effektivt sätt ändra den kemiska strukturen i kroppen genom att hjälpa till med att förnya organen och återuppbygga vävnader och ben, den kan också hjälpa till att skapa mental balans.

Reiki är inget trossystem, därför behövs det ingen mental förberedelse eller behandling för att ta emot en behandling, bara en önskan att ta emot och acceptera energin. Å andra sidan, från min synvinkel, kommer reikikraften att aktiveras så snart intentionen finns där att ge en behandling.

Reiki är ett underbart redskap för att utveckla sin medvetenhet, själva nyckeln till upplysning. Som med det mesta i livet måste reiki upplevas för att uppskattas. Låt din upptäckt av reiki vara full med glädje!

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page